کسب درآمد


دیجی کارت شرایطی را فراهم کرده است که شما می توانید به طور کاملا رایگان ثبت نام کنید و با ارائه کد معرف خود (کد کاربری) به کسانی که از طرف شما به سایت معرفی شده اند، 30 درصد مبلغ خرید آنها پورسانت دریافت کنید!