با استفاده از این ویژگی شما میتوانید نظم بیشتری در نوبت دهی خود داشته باشید ، در نتیجه خدمات بهتری به مرجعه کنندگان ارائه می کنید و بازخورد آن رضایت مشتری و سود بیشتر برای مجموعه و کسب و کار شما می باشد .با حداقل هزینه و با استفاده از سیستم نوبت دهی شما امکاناتی را برای مشتریان خود فراهم می کنید تا وقت کمتری در محل کار شما صرف کنند و این مشتری مداری یک رضایتمندی دوطرفه را ایجاد می کند . سیستم نوبت دهی برای مجموعه ها و درمانگاها یا مراکز زیبایی یا بهداشتی می تواند تا 50عدد زیرمجموعه ایجاد کند و هر بخش بنا به نام و کارایی خود ،اطلاعات خاصی در اختیار مشتری قرار می دهد . به صورت مثال در یک آزمایشگاه با ارسال کلمه " جواب " به 10006441 می توانید ساعتی که جواب آزمایش شما حاضر هست یا اطلاعاتی در خصوص زمان جوابدهی و ساعات کار آزمایشگاه را به صورت آفلاین به خط مراجعه کننده به صورت پیامک ارسال کنید. با این سیستم نوبت دهی، از حضور غیر ضروری مراجعه کنندگان در محل کار خود جلوگیری می کنید و در هنگام حضور مراجعه کنندگان و یا مشتریان کار یا خدماتی که باید را در اسرع وقت دریافت می کنند .