دیجی کارت
دیجی کارت

دکتر مسعود منشدی

وکیل پایه یک دادگستری، پژوهشگر حقوق داوری و مدرس دانشگاه، مشاور حقوقی تجاری سازی و تبادل فناوری، عضو هیئت علمی مرکز فابا، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران، عضو سازمان بین المللی دانشگاهیان، مشاور مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران، استاد موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران ،مدیر عامل بنیاد حقوقی وکیل ایرانیان.


برای دریافت کارت ویزیت بارکد را اسکن کنید!


GeneratedQRCode

اطلاعات تماس ذخیره شود؟

خیر